Make your own free website on Tripod.com
การเซ่นไหว้วิญญาณเร่ร่อนทั่วไป (เทศกาลพ้อต่อ) (ต่อ)

          สำหรับที่กะทู้ ได้จัดพิธีเซ่นไหว้เป็นประจำโดยมีพิธีกรรม 4 ครั้ง ในเดือน 7 คือ
1. พิธีกรรมโจ้กี่ วันหลักโง้ยจั๊บชิ้ด เป็นวันทำบุญให้กับวิญญาณที่ศาลเจ้าต่องย่องสู ซึ่งเป็นพวกสมาชิกอั้งยี่
2. พิธีกรรมผ้อต่อ วันจั๊บโง้ย
3. พิธีกรรมผ้อต่อ วันยี่ยี่
4. พิธีกรรมผ้อต่อ วันยี่ง้อ
          จุดประสงค์ของการจัดพิธีเซ่นไหว้นี้เพื่อ เป็นการปลดปล่อยความอดอยากของวิญญาณ มีเรื่องเล่าว่า เหล่าดวงวิญญาณที่บาปกรรม จะไม่สามารถกินอาหารที่ผู้คนจัดมาเซ่นไหว้ได้ เมื่อาหารเข้าปากอาหารเหล่านี้จะลุกเป็นไฟ ดังนั้น การจัดพิธีนี้ขึ้น ดวงวิญญาณจะมากินอาหารได้เหมือนกับไม่มีบาปกรรม เพราะในพิธีจะอัญเชิญพระสงฆ์มาสวดเจริญพุทธมนต์ในพิธี เพื่อให้ดวงวิญญาณสามารถกินอาหารได้ เมื่อถึงวัน 30 ค่ำ เดือน 7 ประตูผีเมืองนรกจะปิดลง ดวงวิญญาณที่เร่ร่อน ก็ต้องกลับ ส่วนผู้ที่เซ่นไหว้ ก็จะทำพิธีส่งดวงวิญญาณที่ได้มาเยือนมนุษย์ 1 เดือน เต็ม กลับสู่ที่เดิมในเมืองนรก

          การจัดพิธีเซ่นไหว้นี้ จัดขึ้นที่ศาลเจ้า (ผ้อต่อก้ง) โดยต้องไหว้เทวดาทั่วไป (ถี้ก้ง) เทพประจำศาล และเทพจ้าทั่วไป (จ้องซินเบ๋ง) ด้วย และเมื่อเสร็จจากการไหว้แล้วจะต้องเผากระดาษเงินและกระดาษทองด้วย
          สำหรับชาวบ้านในวันนี้ชาวบ้านจะนำเอาขนมเต่าสีแดง ที่ทำจากแป้งขนมโก๋ หรือทำจากข้าวเหนียวกวน มาเซ่นไหว้ที่ศาลเจ้า หรือ บางคนไม่ได้นำมา แต่มาขอเอาขนมเต่าไปกินเพื่อให้ตนเองหายป่วยไข้ บางคนก็จะมาไหว้เพื่อบนบานถ้าหากปีนี้ทำมาค้าขายดีขึ้น หรือมีชีวิตที่รุ่งเรือง หรือหากตนป่วยปีหน้าก็จะนำเต่าตัวโตมาปล่อยให้ ชาวบ้านจะนำเต่ามาถวาย และมาปล่อยไว้ที่ศาลเจ้ามากมาย และขนาดของเต่ามีทั้งเล็กและใหญ่ ชาวบ้านบอกว่า เมื่อนำขนมเต่าจากศาลเจ้าไปกินแล้วดีไม่ค่อยป่วยไข้ และทำให้พวกเขาบริสุทธิ์ (เฉ้ง) ขึ้น
          ในพิธีกรรมต่าง ๆ ของงานผ้อต่อ ชาวจีนมีความเชื่อในเรื่องที่เกี่ยวกับ เทพเจ้าบาปกรรม การทำบุญ วิญญาณบรรพบุรุษ ภูตผี ปีศาจ วิญญาณเร่ร่อน นรก เช่น ในการเซ่นไหว้ผีไม่มีญาติ เหมือนคนไม่มีเพื่อนชาวจีนเชื่อว่า ได้เป็นการช่วยเหลือผู้ที่อดอยากให้ได้รับสิ่งตอบแทนบ้าง ซึ่งในจำนวนวิญญาณเหล่านี้ ก็ไม่แน่ว่าจะมีญาติพี่น้องของตนอยู๋หรือไม่และเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อว่าในระยะเวลาต่อไปตนเองจะได้รับความช่วยเหลือบ้างและการสร้าง ตั่วซึเหย ซึ่งเป็นตัวแทนในการแบ่งปัน และสร้างเจ้าแม่กวนอิมมาควบคุม เนื่องจากชาวจีนเชื่อว่า การจะทำสิ่งใดกับคนหมู่มากย่อมต้องมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ และในขณะเดียวกันผู้รับผิดชอบอาจไว้วางใจไม่ได้จึงต้องมีคนคอยควบคุมที่สามารถไว้ใจได้ในที่นี้ได้มอบหมายให้เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นเทพเจ้าที่คนนับถือและไว้ใจ นอกจากนั้นในพิธีกรรม อื่น ๆ ชาวจีนยังมีความเชื่อว่าการแบ่งปัน ช่วยเหลือ รู้จักการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันในสังคมควรจะมีทั้งผู้ให้ และผู้รับ เพื่อจะได้จุนเจือช่วยเหลือกัน เช่น การรู้จักนำเต่าซึ่งเป็นสิ่งที่มีความหมายดีมามอบให้กับศาลเจ้าเพื่อให้ผู้อื่นได้นำไปให้ชีวิตตนเองดีขึ้นบ้าง เพื่อว่าในปีต่อไป จะได้นำมาให้กับคนอื่น ๆ ต่อ ๆ กันไป เป็นต้น


Picture