Make your own free website on Tripod.com
ประเพณีตรุษจีน (ต่อ)

          เมื่อเสร็จพิธีการจัดเตรียมสิ่งของแล้ว ลูกหลานภายในครอบครัวทุกคนจุดธูปไหว้บูชาเทพเจ้าต่าง ๆ ครั้นได้เวลาอันสมควร ก็ให้ลูกหลานเอากระดาษทองแผ่นเล็กมาจุดเผาไฟ ให้กับเทพเจ้าทุกองค์ เมื่อเสร็จก็จะยกของไหว้บางส่วน เช่น ของคาว คือ (ง้อเส้ง) หมู ไก่ กุ้ง ปู หมี่เหลือง ออกเพื่อนำไปทำเป็นอาหาร และแบ่งให้ลูกหลาน เพื่อน ๆ กินต่อไป ส่วนผลไม้ และขนมต่าง ๆ ที่นำมาไหว้บูชาบนโต๊ะ บางคนจะวางไว้ 3 วัน จากนั้นก็ยกออก
       หลังจากใช้เวลาในงานพิธีตรุษจีน เมื่อถึงวันที่ 15 ค่ำของเดือน เรียกว่า “เจี่ยโง้ยจั๊บงั่ว“ เป็นเวลาครึ่งเดือนของปีใหม่จีน บรรดาชาวจีน และลูกหลานเชื้อสายจีนทั้งหลาย ที่ได้ถือปฏิบัติตามความเชื่อของบรรพบุรุษมา ในการไหว้บูชาเทวดา ก็จะประกอบพิธีกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ในเช้าของวันนี้อีกครั้ง โดยทุกบ้านเรือนจะต้องนำสิ่งของมาไหว้บูชาเทวดา และเทพเจ้าชั้นสูง เทวดาทั่วไป เทพเจ้าประจำบ้าน เจ้าแห่งเตาไฟ บรรพบุรุษ และวิญญาณเร่ร่อน เพราะถือว่า วัน 15 ค่ำ เป็นวันครบเดือนของปีใหม่ เป็นวันสุดท้าย และเป็นวันที่เทพเจ้าเตากลับจากสวรรค์ลงมาคุ้มครองต่อไป จึงได้นำสิ่งของมาไหว้บูชา เช่น น้ำชา (เต๋) ขนมรวม 5 สี (แต่เลี่ยว) สับปะรด (อ๋องหลาย) ส้ม (ก้าม) กล้วยข้าว (บี้เจ้ว) ธูปเล็ก (เหี้ยว) เทียนเล็ก (เจก) กระดาษทองเล็ก (กิ้มจั้ว) ประทัด (ผ่าง)

          การไหว้ควรมีผลไม้ 3 อย่าง เป็นหลัก คือ
1. กล้วย หมายถึง การเชิญเข้ามา
2. สับปะรด หมายถึง ลาภ โชคดี โชควาสนา
3. ส้ม ภาษาจีนเรียกว่า ก้าม คือ การขอบคุณ

          ผลไม้ทั้ง 3 ชนิดนี้ เปรียบเหมือนกับ “ ฮก ลก ซิว “ .ซึ่งมีความหมายรวมกัน คือ การเชิญ โชคลาภ วาสนา เข้ามาสู่ครอบครัวแล้วก็ขอบคุณ
          เมื่อในครอบครัวได้ไหว้บูชาเทพเจ้า ในเช้าวันนี้แล้วผู้ที่อยู่บ้านก็จะปลดผ้าแดงที่ติดอยู่บนประตูหน้าบ้าน เรียกว่า “ หมึงหลี “ หรือ “ ผ้าฉ้าย “ และผ้าคาดหน้าโต๊ะ เรียกว่า “ โต๊ะอ๋อง “ พับเก็บไว้ใช้ในงานพิธีอื่น ๆ
          พิธีกรรมต่าง ๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องที่เกี่ยวกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้า เทวดา วิญญาณบรรพบุรุษ ภูตผี ปีศาจ วิญญาณเร่ร่อน พระภูมิเจ้าที่ เคล็ดการทำมาหากิน อาชีพ นรก สวรรค์ โหราศาสตร์ ฤกษ์ยาม เช่น การหยุดการทำงาน 15 วัน เพราะเชื่อว่าเพื่อแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ได้มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความสุข สามารถหยุดการทำงานเป็นเวลาหลาย ๆ วันได้ เป็นผลมาจากเทพเจ้าได้ให้ความช่วยเหลือ ทำให้การทำมาหากินที่เจริญก้าวหน้า จึงมีการตอบแทนบุญคุณเพื่อแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ ขั้นตอนการไหว้ก็เช่นกันได้แสดงถึงความสำคัญในสิ่งที่นับถือว่า มีลำดับความสูงต่ำที่ไม่เท่าเทียมกัน เหมือนในสังคมมนุษย์ย่อมมีความแตกต่างกันไป และการออกไปทักทายญาติมิตรด้วยคำที่เป็นมงคล ก็เพื่อให้สิ่งดี ๆ ย้อนกลับมาหาตนเองเช่นกัน

Picture