Make your own free website on Tripod.com
ประเพณีตรุษจีน (ต่อ)

         การเตรียมสิ่งของเพื่อบูชาเทวดาแบบประหยัดและไม่มีอาหารคาว ประกอบด้วย
-
เก้าอี้ 4 ตัว สำหรับรองโต๊ะให้สูง โต๊ะ 1 ตัว พร้อมกระดาษทองรองขาโต๊ะ 4 แผ่น เนื่องจากชาวบ้านถือว่า เทวดาเป็นของสูง เราจะทำอะไรควรยกย่องให้เหนือกว่าสิ่งอื่น ผ้ากั้นหน้าโต๊ะ ภาษาจีนเรียกว่า “โต๊ะอุ๋ย” ต้นอ้อยพร้อมระย้า 1 คู่ ภาษาจีนเรียกว่า “โก่จี๋” ผ้าปูโต๊ะสีแดง 1 ผืน กระถางธูป 1 กระถาง เชิงเทียน 1 คู่ น้ำชา 1 กา จอกน้ำชา 3 ใบ
- ขนมรวม หรือภาษาจีนเรียกว่า “ แต่เลี่ยว “ 3 จาน เป็นขนมที่ทำจากพืชพันธ์ธัญญาหารครบทุกอย่าง เพราะในอดีตประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอาชีพการเกษตรเป็นหลัก จึงได้นำเอาผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบรวมกันขึ้น เพื่อเป็นสิ่งที่ใช้แทนผลผลิตในแต่ละปี ในการบอกกล่าวแก่เทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งขนมรวมนี้จะต้องมีทุกครั้งขาดไม่ได้ในประเพณีจีน เพราะชาวบ้านเชื่อว่า จะได้บอกกล่าวเทพเจ้าว่าในปีนี้ พวกตนได้รับความอุดมสมบูรณ์ จนกระทั่งสามารถได้ผลผลิตครบถ้วนทุกอย่าง เหมือนเช่นของที่ถวาย และถือว่าขนมรวมนี้ หมายถึง การรวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ดี ๆ
- ขนมเข่ง เป็นขนมของเทวดาโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีไหว้ และทำกันในวันตรุษจีน เท่านั้น คนจีนมีความเชื่อสืบมาแต่โบราณอีกว่า การทำขนมเข่งนั้น ถ้าบ้านไหนที่ทำขนมเข่งอยู่แล้วมีผู้หญิงที่มีประจำเดือน หรือไว้ทุกข์อยู่ เข้าไปดูหรือเดินผ่านมา จะทำให้ขนมเข่งดิบ หรือไม่สุก เพราะฉะนั้นคนที่รู้ก็จะไม่เข้าไปในบ้านนั้น ความจริงแล้วชาวจีนถือว่า ผู้หญิงที่ท้อง หรือมีประจำเดือน เป็นช่วงที่คนคนนั้น ไม่สะอาดไม่ควรเข้าไปในขณะที่เขาทำขนมเพื่อไหว้เทวดา แต่ในปัจจุบันความเชื่อในเรื่องนี้ได้สูญหายไป เนื่องจาก คนไทยเชื้อสายจีนได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ ว่าความจริงแล้วการทำขนมควรระวัง และรักษาความสะอาด ไม่เช่นนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเนื่องจากเป็นขนมที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในการไหว้เทพเจ้าควรมีการระมัดระวัง และประกอบกับการทำขนมในปัจจุบันมีวิธีการที่ทันสมัยขึ้น

- ขนมเต่า หรือภาษาจีนเรียกว่า “ อังกู้ “ 1 จาน การนำขนมนี้มาไหว้เพื่อให้อายุมั่นขวัญยืน เพราะชาวจีนเชื่อว่า เต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน
- ขนมถ้วยฟู หรือภาษาจีนเรียกว่า “ ฮวดโก้ย “ 3 ลูก จำนวน 1 จาน เพื่อให้ชีวิตและการทำมาหากินได้เจริญรุ่งเรือง ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เหมือนชื่อขนม ภาษาจีนคำว่า “ ฮวด “ หมายถึง ขึ้น หรือ ฟู
- สับปะรด ภาษาจีนเรียกว่า “ อ่องหลาย “ จำนวน 2 ผล เพื่อให้มีตาเหมือนสับปะรด มีช่องทางทำมาหากินหลายทาง และมีโชคลาภ
- กล้วย ภาษาจีนเรียกว่า “ เก๋งเจ๊ว “ จำนวน 1 หวี เป็นการให้พรให้มีลูกมีหลานเต็มเมือง
- ส้ม ภาษาจีนเรียกว่า “ ก๊าม “ 3 ผล จำนวน 1 จาน เป็นการขอบคุณเทวดาที่นำแต่สิ่งดี ๆ มาให้
- เทียนสีแดง เล็กหรือใหญ่ 2 เล่ม ธูปเล็กหรือใหญ่ 3 ดอก กระดาษทองเล็กหรือใหญ่ จำนวน 3 จี๋ ประทัด 1 กล่อง หม้อไม้หอม ภาษาจีนเรียกว่า “ เฉ่งเหี้ยวหล่อ “ จำนวน 1 หม้อ การจัดสิ่งของบูชาเทวดาแบบนี้ เป็นแบบประหยัด ใช้ใน พิธีกรรมการกินผักหรือ “ เจียะฉ่าย “ วันเกิดพระ (เทพเจ้า) หรือ แซยิด พระที่ถือศีล
          
การบูชาเทวดาในวันตรุษจีน หรือที่ศาลเจ้าที่มีเทพเจ้า ไม่ได้ถือศีลบวชจะต้องมีอาหารคาวเสริมเข้าไป ดังนี้ ของคาว (ง้อเส้ง) ได้แก่ หมูต้ม 1 ชิ้น ไข่ไก่ต้ม 3 ลูก ไก่ต้ม 1 ตัว ปลาหมึกต้ม หรือ แห้ง 3 ตัว กุ้งต้ม 3 ตัว หมี่เหลือง 1 กก. เหล้าแดง (จีน) 1 ขวด หรือ น้อยกว่านั้น


Picture