Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 
สวัสดีครับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาเข้ามาเยี่ยมเยือน แวะชม เว็บของผม
ในเว็บของผมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น จ.ภูเก็ต ซึ่งมีประโยชน์มากมายเหมาะสำหรับการเรียนรู้
และน่าติดตามสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย ซึ่งเว็บนี้ผมได้จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก เนื่องด้วยวิชาคอมพิวเตอร์
ซึ่งทำให้ผมได้คิดริเริ่มเขียนเว็บขึ้นมาเป็นของตนเอง ทำให้ผมรู้ว่าการเขียนเว็บก็สนุกเหมือนกัน
ฉะนั้นผมจึงขอขอบคุณทางโรงเรียนและอาจารย์ทุกท่านที่ได้จัดการเรียนการสอนวิชานี้ขึ้นมา ณ ที่นี้ด้วย